Στο παρακάτω αρχείο αποτυπώνονται σε ιστόγραμμα οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαθεματική προσέγγιση της θεματικής ενότητας: "Το σώμα μου - ο εαυτός μου".

 


 

Επαφή

Χαρούμενος Κήπος rozanapap@gmail.com