Στο παρακάτω αρχείο αποτυπώνονται σε ιστόγραμμα οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαθεματική προσέγγιση της θεματικής ενότητας "Χρώματα και Σχήματα".

 

 

Επαφή

Χαρούμενος Κήπος rozanapap@gmail.com