Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η λύση του κρυπτόλεξου...

 
 

Επαφή

Χαρούμενος Κήπος rozanapap@gmail.com