Στο παρακάτω αρχείο αποτυπώνονται σε ιστόγραμμα οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στην τάξη για τη θεματική ενότητα "Στοματική υγιεινή".

 

Επαφή

Χαρούμενος Κήπος rozanapap@gmail.com