Στο παρακάτω αρχείο αποτυπώνονται σε ιστόγραμμα οι διαθεματικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στην τάξη κατά τη διαθεματική προσέγγιση της θεματικής ενότητας "Το νερό".

 

Επαφή

Χαρούμενος Κήπος rozanapap@gmail.com